Liczba odwiedzin: 15293
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #276

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Toledo, 1526-01-10
            odebrano [1526-04-05]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, address in Dantiscus' own hand, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 627, k. 140-149
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 171r-178r
3kopia język: łacina, XVI w., BCz, 257, s. 563-581
4kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12547, k. 228v-236r
5ekscerpt język: łacina, XVI w., B. Ossol., 199/II, k. 4
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 144, s. 210-220

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 1r-3v

Publikacje:
1AT 8 Nr 227, s. 295-303 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 11723, s. 1388 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 306-309 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu