Liczba odwiedzin: 2572
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2765

Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS
Brest-Litovsk, 1544-10-13
            odebrano Wormditt (Orneta), 1544-10-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1618, s. 601-604 (549-552)

Publikacje:
1HE 1 Nr 173, s. 168 (in extenso; łacina regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu