Liczba odwiedzin: 19271
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2818

Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1545-04-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 96

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 152

Publikacje:
1COLLIJN 1910 Nr 4, s. 12 (in extenso)
2COLLIJN 1912 Nr 4, s. 18 (in extenso; facsimile)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 453, s. 410 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu