Liczba odwiedzin: 11887
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2835

Elisabeth of Austria do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1545-06-02
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1545-06-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1618, s. 323-326 (273-276)
2kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 1015 (enclosure)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 238

Publikacje:
1PRZEŹDZIECKI 1 s. 298-299 (in extenso)
2HARTMANN 1525-1550 Nr 1015, s. 521 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu