Liczba odwiedzin: 15330
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2940

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
London, 1546-03-24

Regest polski:

De Schepper przeprasza za użycie brudnej karty. Nie miał innej pod ręką, nie chciał jednak utracić okazji do napisania listu. Streszcza swój poprzedni list [IDL 2863], wysłany ubiegłej zimy z Londynu. Posłował wówczas do Anglii w imieniu cesarza, by zabiegać o pokój pomiędzy królami Anglii [Henry VIII Tudor] i Francji [Francis I de Valois].

Zawiadamia, że w listopadzie [1545] obaj królowie wysłali posłów do cesarza, do ugody jednak nie doszło i wojna trwa. Do tej pory De Schepper był w tej sprawie w Londynie czterokrotnie, niewiele jednak osiągnął. Skarży się na porę roku, niesprzyjająca podróżom.

De Schepper prosi o wiadomości. Od dawna nie miał listu od Dantyszka i obawia się o jego zdrowie.

Donosi, że sprawy cesarza [Charles V of Habsburg] nie są zagrożone. Jeśli w Niemczech nie zapanuje spokój, cesarz udowodni, że jest godzien swego urzędu. Liczni odstępcy od wiary starają się wprawdzie wywrócić porządek rzeczy, niedawno jednak umarł ich przywódca Luter. De Schepper życzy podobnego losu wszystkim jego naśladowcom. Wyraża obawę, że również Polska nie pozostanie długo wolna od wpływów luteranizmu. Spodziewa się, że lato będzie niespokojne.

Sobór trydencki wbrew obawom obraduje pomyślnie, jeszcze jednak nie rozstrzygnięto, czy należy najpierw zająć się sprawami dogmatycznymi, czy obyczajowymi.

W sprawach prywatnych De Scheppera nic się nie zmieniło. Żona [Elisabeth Donche], z którą ma syna [Cornelis jr.] i córkę [Anne], wciąż pozostaje życiu. Pasierbica De Scheppera [Catharina Laurijn] ma już dwoje dzieci. Jeden z pasierbów [Matthias Laurijn] wyleczywszy się z ran, otrzymanych podczas bitwy pod Kempekoel (in proelio Sittardiensi), towarzyszył posłowi cesarskiemu Gerardowi Veltwijck do Konstantynopola. Veltwijck pozostawił go tam chorego i nie ma o nim dalszych wiadomości. Drugi pasierb ma się dobrze.

De Schepper przekazuje Dantyszkowi pozdrowienia od posła cesarskiego w Anglii Francisa van der Dilft.


            odebrano Marienburg (Malbork), 1546-05-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 114-115
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 63

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 281
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 160

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 466, s. 382 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Letter No. 84) s. 511-515 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu