Liczba odwiedzin: 7960
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #305

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Granada, 1526-10-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 659, k. 202-233
2czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 26, Nr 3256, k. 74r
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 193v-205v, 207r-219r
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 257, s. 637-701
5kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12547, k. 256v-284r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 39 (TN), Nr 11, s. 27-114
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 154, s. 241-276

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 33r-42r

Publikacje:
1AT 8 Nr 251, s. 335-365 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 11960, s. 1414 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 435-440 (hiszpański przekład)
4Españoles part II, Nr 30, s. 183-191 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu