Liczba odwiedzin: 22339
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3135

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-04-05


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 396r-v
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 60 (TN), Nr 11, s. 35-36
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 251, s. 501

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 28
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu