Liczba odwiedzin: 14935
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #318

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Granada, 1526-12-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 647, k. 184-187
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 1-6
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 190v-193r
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 257, s. 626-634
5kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12547, k. 253v-256v
6kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 1-4
7kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 1-4
8kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 47r-50r
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 39 (TN), Nr 46, s. 285-294
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 153, s. 237-240

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 54-55

Publikacje:
1AT 8 Nr 258, s. 372-375 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 443-444 (hiszpański przekład)
3STARNAWSKI 1992 s. 44 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu