Liczba odwiedzin: 6678
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #332

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Valladolid, 1527-04-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 77-85
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 25-29 + f. [1] missed in numbering after p. 28
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 37-43
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 70v-73v
5kopia, XVIII w., BCz, 55 (TN), Nr 23, s. 101-114

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1527, k. 13-14

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 129, s. 133-137 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 587-589 (hiszpański przekład)
3AT 9 (1st ed.) Nr 218, s. 224-228 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu