Liczba odwiedzin: 24260
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #334

Ioannes DANTISCUS do [Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ)?]
Valladolid, 1527-05-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 185
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 24-25
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 42v-43r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 52, s. 213-214

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 434

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 142, s. 149 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu