Liczba odwiedzin: 4162
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #335

Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1527-05-01
            odebrano Valladolid, [1527]-07-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 262, s. 387-390
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 381-382
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 54, s. 217-218
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 456

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 433

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 140, s. 146-147 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu