Liczba odwiedzin: 12244
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3353

Maciej KALECKI of Mąkolin do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1548-03-20
            odebrano 1548-03-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 69-72
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu