Liczba odwiedzin: 8591
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #341

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Valladolid, 1527-05-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 89-94
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 29-33
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 43-49
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 73v-76r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 56, s. 223-234

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1527, k. 21-22

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 150, s. 159-162 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 593-594 (hiszpański przekład)
3Españoles part II, Nr 33, s. 194-198 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
4AT 9 (1st ed.) Nr 220, s. 233-236 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu