Liczba odwiedzin: 4253
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #346

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Valladolid, 1527-05-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 15-17
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 11-12
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 15-18
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 55v-57v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 64, s. 279-284

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 442

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 169, s. 186-188 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 12075, s. 1427 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3STARNAWSKI 1992 s. 42 (ekscerpt)
4STARNAWSKI 1995 O listach s. 18 (ekscerpt)
5STARNAWSKI 2001 s. 52 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu