Liczba odwiedzin: 5753
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #347

Ioannes DANTISCUS do [Lodovico ALIFIO?]
Valladolid, 1527-05-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 14
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 9-10
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 14-15
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 55r-v

Publikacje:
1STARNAWSKI 1995 O listach s. 20 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu