Liczba odwiedzin: 7054
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #350

Ioannes DANTISCUS do [Antonio Niccolo CARMIGNANO (Suavius PARTHENOPEUS)]
Valladolid, 1527-06-14
            odebrano 1527-06-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 217-218
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 32-33
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 46r-v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 79, s. 345-348

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 446

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 204, s. 214-216 (in extenso)
2PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 596 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu