Liczba odwiedzin: 1543
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3509

Václav PROCEK do Ioannes DANTISCUS
Prague, 1531-04-25
            odebrano Ghent (Gandavum), [1531]-06-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: czeski, autograf, BCz, 1595, s. 241-242
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu