Liczba odwiedzin: 1332
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #352

Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1527-06-14
            odebrano Valladolid, [1527]-08-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 77-80
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 46, s. 179-183
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 80, s. 349-354

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 445

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 202, s. 211-213 (in extenso)
2AT 9 (1st ed.) Nr 221, s. 236-238 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu