Liczba odwiedzin: 7657
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3522

Johann REYNECK do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1531-08-15
            odebrano Brussels, [1531]-09-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1595, s. 333-336
2ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 72-73
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu