Liczba odwiedzin: 327
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3528

Mikołaj KRAPITZ jr. do Ioannes DANTISCUS
Kulmsee (Chełmża), 1532-03-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1595, s. 391-394

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 44

Publikacje:
1AT 14 Nr 135, s. 209-210 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu