Liczba odwiedzin: 6403
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #355

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Genoa, 1527-06-27
            odebrano Valladolid, [1527]-07-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 9-11
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 2
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 2, k. 3r-4r
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 2, k. 6v-10r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 7r-12r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 56-62
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 4r-5v
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 89, s. 379-384
9kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1527, k. 33-37
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 9

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 447

Podstawy źródłowe - stare druki:
1Monumenta inedita s. 421-423 (in extenso)

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 210, s. 220-222 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 12089, s. 1429 (ekscerpt)
3PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 597 (hiszpański przekład)
4CEID 2/2 (Letter No. 11) s. 83-89 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu