Liczba odwiedzin: 6963
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3562

Felix REICH do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1533-04-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1595, s. 525-526

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 249, 261

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1900 s. 391 (in extenso)
2AT 15 Nr 192, s. 271-272 (in extenso; polski regest)
3SIKORSKI 1968 Nr 346, s. 91 (polski regest)
4Kopernik na Warmii Nr 364, s. 485 (polski regest)
5RC Nr 334, s. 151-152 (angielski regest)
6NCG 6/1 Nr 90, s. 179-181 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu