Liczba odwiedzin: 8288
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3566

Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1533-05-22
            odebrano 1533-05-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1595, s. 547-548
2ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 288
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu