Liczba odwiedzin: 12329
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3568

Jan CHOJEŃSKI do Ioannes DANTISCUS
Grodna, 1533-07-04
            odebrano 1533-07-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1595, s. 557-560
2ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 312

Publikacje:
1AT 15 Nr 342, s. 469 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu