Liczba odwiedzin: 16589
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3585

Stanisław KOŚCIELECKI do Ioannes DANTISCUS
Bydgoszcz, 1534-04-08
            odebrano [1534]-04-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, autograf, BCz, 1595, s. 669-670

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 531

Publikacje:
1Listy polskie 1 Nr 26, s. 61-62 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu