Liczba odwiedzin: 9729
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #36

Johann II of Montfort-Rothenfels do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1526 — 1527]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, letter and signature in the same hand, BK, 230, s. 401-402
2regest z ekscerptami język: łacina, niemiecki, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 626

Publikacje:
1OSOSIŃSKI 2004 Johann s. 261-262 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu