Liczba odwiedzin: 3657
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #360

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
[Cracow], 1548-03-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1548, k. 2r (t.p.)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu