Liczba odwiedzin: 15523
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #361

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1527-08-15
            odebrano Burgos, 1527-11-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 70
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 7, Nr 791, k. 133r
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6550, k. 482r-482v
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6550, k. 534r
5kopia język: łacina, XVI w., BCz, 265, Nr 198, s. 355-356
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 97, s. 413-414
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 44 (TN), Nr 115, s. 547-548
8kopia język: łacina, XVIII w., BK, 225, Nr 406, s. 896-897
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 262, s. 394-395

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 452

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 247, s. 250 (in extenso)
2AT 9 (1st ed.) Nr 225, s. 253 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu