Liczba odwiedzin: 14854
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #362

Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1527-08-16
            odebrano Burgos, [1527]-11-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. 65-68
2kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 45, s. 175-178
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 104, s. 431-436

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 455

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 248, s. 251-252 (in extenso)
2RDHD 1889 Nr 12111, s. 1431 (łacina regest, selective - only Danish matters)
3PAZ Y MELIA 1924, 1925 s. 598 (hiszpański przekład)
4AT 9 (1st ed.) Nr 222, s. 238-240 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu