Liczba odwiedzin: 8083
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3625

Ermland (Warmia) Chapter do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1538-02-23
            odebrano [1538]-02-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1595, s. 973-976
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu