Liczba odwiedzin: 8532
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #364

Ioannes DANTISCUS do Lazarus [GYRLACH?]
Valladolid, 1527-08-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 112
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 16-17
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 39r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 107, s. 473

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 460

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 256, s. 267-268 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 37, s. 206 (hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu