Liczba odwiedzin: 13926
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3656

Iustus Lodvicus DECIUS (DECJUSZ, DIETZ) do Ioannes DANTISCUS
Wola Justowska, 1538-05-22
            odebrano [1538]-05-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1595, s. 1147-1148
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 529

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 393, s. 307 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu