Liczba odwiedzin: 13672
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #367

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Valladolid, 1527-08-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 101-102
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 37-38
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 55-57
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 79v-80v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 108, s. 475-478

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 457

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 253, s. 265-266 (in extenso)
2AT 9 (1st ed.) Nr 224, s. 251-252 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu