Liczba odwiedzin: 13391
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3716

Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS
Antwerp, 1531-10-21
            odebrano Brussels, 1531-10-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, BCz, 1595, s. 367-370

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 423
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu