Liczba odwiedzin: 2018
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3728

Hans von SICKINGEN, Franz Conrad von SICKINGEN, Ulrich von CZETTRITZ & [Cornelis DE SCHEPPER] do Ioannes DANTISCUS
Innsbruck, [1532, November or December]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, niemiecki, autograf, podpis własnoręczny, address in the hand of Cornelis De Schepper, BCz, 1595, s. 587-588
2kopia język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 354

Publikacje:
1CEID 2/2 (Letter No. 50) s. 226-227 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu