Liczba odwiedzin: 16639
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3762

Johann von WERDEN do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1537, shortly before February 18]
            odebrano [1537]-02-18

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, BCz, 1595, s. 833-834

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 687
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu