Liczba odwiedzin: 18471
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3778

Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS
Cr[acow], 1538-03-03
            odebrano 1538-03-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, address in the other hand, BCz, 1595, s. 977-982
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu