Liczba odwiedzin: 10877
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3780

Mathias PLATEN do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1538-03-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, BCz, 1595, s. 1019-1022
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu