Liczba odwiedzin: 10301
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #382

Ioannes DANTISCUS do [Lodovico ALIFIO?]
Burgos, 1527-11-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 142
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 21
3kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 41r
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 151, s. 629-630

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 483

Publikacje:
1AT 9 (2nd ed.) Nr 330, s. 336 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu