Liczba odwiedzin: 17417
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3833

Isabel DELGADA do Ioannes DANTISCUS
Valladolid, [1531]-08-17
            odebrano Leuven (Lovanium), [1531]-09-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: hiszpański, ręką pisarza, UUB, H. 155, k. 158-159

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 74

Publikacje:
1EZQUERRO s. 225-226 (in extenso, typescript (PhD dissertation))
2Españoles part I, Nr 9, s. 79-80 (in extenso)
3RODRIGUEZ, SKOLIMOWSKA Nr 21, s. 107 (hiszpański regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu