Liczba odwiedzin: 4414
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #386

Ioannes DANTISCUS do Scipione di SOMMA
Burgos, 1527-12-02


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 221-224
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 33-34
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 157, s. 661-663

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 484

Publikacje:
1AT 10 Nr 6, s. 9-10 (in extenso)
2AT 10 Nr 19, s. 20-21 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu