Liczba odwiedzin: 4922
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3875

[Ioannes DANTISCUS] do [Baltazar of Lublin]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-08-01

Regest polski:

Dantyszek, spełniając prośbę adresata, wystosował listy do króla [Zygmunta I] i podkanclerzego [Samuela Maciejowskiego]. Załącza ich kopie. Deklaruje dalszą łaskawość.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 7, k. 95r (c.p. 2)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu