Liczba odwiedzin: 648
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #388

Leonardus de NOGAROLA do Ioannes DANTISCUS
Esztergom, 1528-01-06
            odebrano Madrid, [1528]-04-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 13-14
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 3
3kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1528, k. 1-2
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 11

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 47, s. 406 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu