Liczba odwiedzin: 5592
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3880

[Ioannes DANTISCUS] do [Tiedemann GIESE]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-08-05

Regest polski:

Dantyszek odsyła podpisany i opieczętowany list w sprawie współziomków [gdańszczan]. Obawia się, że list ten wywoła na dworze królewskim negatywne komentarze co do zaangażowania jego nadawców [tj. Dantyszka i Giesego] odnośnie sytuacji religijnej i monetarnej w Gdańsku.

W opinii Dantyszka Giese, skoro nie wybiera się i nie wysyła poselstwa na ślub [córki Melchiora von Kreytzen], nie musi posyłać podarunku, zwłaszcza że nie został zaproszony osobiście przez narzeczonych.

Przwiezione przez Georga [von Höfen] od księcia [Albrechta] informacje utwierdziły Dantyszka w zamiarze podróży na ślub, ma bowiem ważne kwestie do omówienia na miejscu w Królewcu. Jeżeli Giese ma tam własne sprawy, Dantyszek oferuje się z pośrednictwem.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 7, k. 93r
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu