Liczba odwiedzin: 6123
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3888

[Ioannes DANTISCUS] do [Albrecht JOSEPH]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-12-13

Regest polski:

Na prośbę adresata Dantyszek przesyła mu listy [polecające jego sprawę] księciu [Albrechtowi] i jego kanclerzowi [Johannowi von Kreytzen].
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 7, k. 105r (t.p.)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu