Liczba odwiedzin: 9623
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #3890

[Ioannes DANTISCUS] do [Johann TYMMERMANN]
s.l., [1539-08-21 or shortly after]

Regest polski:

Dantyszek gani kapitułę [warmińską] za brak reakcji na list w sprawie kupczenia beneficjami przy katedrze.

Prosi o postawienie kanonikom przed oczy ojcowskiego charakteru i życzliwej natury swoich upomnień. Obiecuje szerzej napisać, kiedy będzie mógł powierzyć list administratorowi olsztyńskiemu [Achacemu Trenckowi].
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 7, k. 103v
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu