Liczba odwiedzin: 3958
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #390

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Burgos, 1528-01-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, date in Dantiscus' own hand, BNW, BOZ, 2053, TG 29, Nr 3873, k. 288BNW, BOZ, 2053, TG 8, Nr 892, k. 64-67
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 157-164
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 243v-249r
4kopia język: łacina, XVI w., BK, 220, Nr 46, k. 63r-67r
5kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 57-62
6kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 83-88
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 94v-97r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 41 (TN), Nr 13, s. 49-60
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 172, s. 307-311

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 2-3

Publikacje:
1AT 10 Nr 48, s. 45-49 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu