Liczba odwiedzin: 3448
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #396

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Burgos, 1528-02-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 165-170
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 62-66
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 88-93
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 97r-100r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 41 (TN), Nr 32, s. 149-159

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1528, k. 8-10

Publikacje:
1AT 10 Nr 85, s. 90-93 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 41, s. 210 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu