Liczba odwiedzin: 23653
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #399

Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS
Radom, 1528-02-28
            odebrano Madrid, [1528]-09-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 61-64
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6550, k. 534v
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 39 (TN), Nr 63, s. 347-348
4kopia język: łacina, XVIII w., BK, 225, Nr 464, s. 980
5regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 468

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1526, k. 61
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 9

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 47bis, s. 35 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu