Liczba odwiedzin: 3250
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #415

Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI]
Toledo, 1528-11-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 242, s. 205-206
2kopia język: łacina, XVIII w., BNF, Lat.11095, s. 83-84
3kopia język: łacina, XVIII w., BK, 232, s. 118-119
4kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 112r-v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 42 (TN), s. 385-387

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 31

Publikacje:
1AT 10 Nr 450, s. 434-435 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu